Sekce Ingress se momentálně přesouvá na novou doménu a hosting BohemiaIngress.
Do ledna března poběží oba weby současně, později bude zdejší obsah označen jako zastaralý.
Omlouvám se za zpoždění - bc.

Ingress Portal Attack Simulator


Bramborak198, 24.1.2015 Scanner ver. 1.68.0

Myslím, že již nejeden agent si položil otázku: ?Kolik XMP budu na zničení portálu potřebovat??. Na tuto otázku lze nalézt odpověď několika způsoby. Krom praxe a papíru a tužky je řešením simulátor útoků.

Článek by měl i osvěžit znalosti z článku ?Do útoku!?.

IPAS

Odpověď na část otázek

Jedním, a možná i jediným, smysluplným (nenašel jsem žádný další, avšak nehledal jsem dlouho) je IPAS, tedy Ingress Portal Attack Simulator. Jedná se o na použití vskutku jednoduchou webovou aplikaci simulující útoky.

Co se infrastruktury portálu týče, lze si vybrat jak levely jednotlivých resonátorů, tak jejich vzdálenost od portálu, počet a typ shieldů (včetně nejnovějšího AXA, stickiness však simulován není), ale i počet odchozích a příchozích linků. V útoku se dají nastavit úrovně bursterů, se kterými chcete útočit, avšak ultra strikes v nabídce bohužel chybí.

Dříve existoval plugin pro IITC (Ingress Intel Total Conversion --doplňuje @vml), který dokázal data z právě zobrazovaného portálu v mapě importovat do IPASu. Ten však v současné době už není k dispozici.


Takto vypadá IPAS po otevření.

Na co IPAS nepřináší odpověď?

  • Simulace ultra strikes.
  • Simulace stickiness u modu (což je asi i dobře vzhledem k náhodě, která v tom hraje tak velkou roli).

Výstavba portálu

Vlevo nahoře jsou k dispozici předkonfigurované sety s resonátory. Pokud vám nevyhovují, můžete si resonátory nastavit sami.

Níže je možnost ?All resos same distance?, po zaškrtnutí se při změně vzdálenosti u jednoho resa budou hýbat i všechny ostatní.

Hned pod tím je ?Lock reso positions?, funkce v současnosti není dostupná (za potvrzení díky @vml), obracejte se na vývojáře IPAS.

Ještě pod tím je viďět 8 resonátorů. Pomocí šipek vedle každého z nich si můžete měnit jejich level. Pomocí druhé dvojice šipek si můžete měnit jejich vzdálenost od středu portálu

Pak následuje informace o tom, kolik XM vás bude výstavba takového portálu stát.

Pod tím je knoflík ?recharge?, který po kliknutí rozdělí 1 000 XM mezi resa tak, jako by to udělal recharge ve hře.

Pak následuje výběr modu (co klik, to vzácnější mod).

Pod výběrem modu je výběr počtu linků.

A hned pod tím je už jen info o celkové mitigaci (z nichž v jednu chvíli aktivních může být jen 95, čili 95%) a dosah odchozích linků.


Typický příklad rozestavění portálu.

Nastavení útoku

Menu k útoku se nachází vpravo. Jako první si musíte zvolit level XMP bursteru, se kterým chcete na portál útočit.

Hned pod tím je položka ?Select formula?. Zde je na výběr několik možností které určují, jak se bude vyvíjet damage vzhledem ke zdálenosti od místa výstřelu XMP bursteru. Samozřejmě doporučuji ponechat tak, jak je, čili ?Latest analysis?.

Pod tím je možnost zapnutí ?heat mapy?. To je poměrně užitečná pomůcka. Ukazuje totiž, kde jsou nejlepší místa ke střelbě pro zničení jednotlivých resonátorů a krásně ukazuje, jak prudce klesá damage vzhledem k vzdálenosti od místa výstřelu, vzhledem k rozestavení resonátorů ale i vzhledem k levelu XMP bursteru.

Položka ?Predict damage % while hovering Reset? po zapnutí zobrazuje procento damage u resonátorů jen při změně polohy myši, avšak bez odečtení damage z nastavení resonátorů. Slouží jako orientační náhled damage.

Pod tím už je jen tlačítko reset, které vyresetuje log s útoky.

Po vystřelení se budou jednotlivé damage z výstřelů vypisovat v logu pod tlačítkem resetu.


Po nastavení útoku.

Akce!

A nyní se už můžeme pustit do střílení ;). Zkusíme si nasimulovat několik příkladů útoků.

Střelba podle heat mapy

Budeme li střílet vždy v místě nejčervenější barvy, zničení portálu nás bude stát 19 x8.


Červeně označené těžiště se po zničení některých resonátorů mírně pohybuje. Je proto třeba upravit i svoji polohu.

Střelba ze středu portálu

Budeme li střílet celý útok jen ze středu portálu, bude nás to stát 25 x8, čili o 6 x8 víc.

Střelba po jednotlivých resech

Budeme-li obcházet jednotlivá resa, řekněme od středu, bude nás to opět stát 28 x8, čili stále o 6 víc. Střelba po jednotlivých resech se ale vyplatí, a to s malými XMP burstery s menším dosahem (což ukazuje i heat mapa).


Ničení jednotlivých resonátorů se v tuto chvíli nevyplatí ani s malými burstery (x5). Resonátory jsou na to příliš blízko u sebe.

V tuhle chvíli se již vyplatí obíhat jednotlivá resa. Resp. obíhat dvojice a útočit vždy mezi dvěma.

Nová verze na cestě

Podle techto vět:

?Work in progress: I am currently working on collecting data to fully understand AND CONFIRM new shield and link mitigation

Yet to come: Renew the UI - switch between config & attack mode to avoid strange behaviours?

Se blíží nová verze. Uvidíme, co nového přinese :).