[PGR 2013] Adamova letadla


Zadání

Jako semestrální práci bych chtěl vytvořit kompletní prostředí (terén, objekty - domy a jiné, stromy), různé druhy světel (PointLight, SpotLight a DirectionLight). Scéna by měla být kompletně otexturovaná.

Uživatel ovládá letadlo, kterým se bude pohybovat po scéně. Dále bych chtěl, aby z letadla šlo střílet objekty, které jsou rozmístěny po scéně.

Scéna obsahuje simulaci slunce, několik stromů, které jsou vykresleny jako dvě plane s texturou + alpha channelem. Je implementovaný skybox a environment mapping v jednom shaderu, tudíž na všech objektech můžeme vidět odlesky od okolí (skyboxu).

Pomocí dynamické textury (3x2) jsem vytvořil pěkný effect motoru letadla. Aplikace bere v potaz pouze kolizi letadla s obří pohybující se koulí ve vzuduchu. Střílení a jiné kolize jsem nestihl implementovat.

Ovládání

 • 1 - statická kamera č. 1
 • 2 - statická kamera č. 2
 • 3 - volná kamera

Pokud je aktivovaná volná kamera, tak lze použít myš pro směrování letadla WASD/šipky - pohyb letadla

 • f - full screen
 • space - změna vykreslujícího módu (polygonový, drátěný)
 • r - zapnutí/vypnutí reflektoru lampy1
 • , - snížení spotCutOff u reflektoru
 • . - zvýšení spotCutOff u reflektoru
 • n - snížení spotExponent u reflektoru
 • m - zvýšení spotExponent u reflektoru
 • t - snížení constantAtten u point light (tower)
 • z/y - zvýšení constantAtten u point light (tower)
 • g - snížení linearAtten u point light (tower)
 • h - zvýšení linearAtten u point light (tower)
 • v - snížení quadraticAtten u point light (tower)
 • b - zvýšení quadraticAtten u point light (tower)
 • F1 - vypíše informace o kameře
 • F2 - vypíše informace o letadlu
 • F3 - zapne/vypne antialiasing (msaa v glut)
 • F4 - přepne funkci pro vykreslení mlhy (linear, exp, exp2)
 • F5 - zapne/vypne zobrazení banneru (pohybující se textura)
 • q - vypnutí aplikace

Většina, krom nastavení světel a pohybu, lze přepínat pomocí menu po stisku pravého tlačítka myši.

Modely a textury

Všechny modely jsou mnou vytvořeny, některé textury staženy z Google Images a následně upraveny v texturový arch atp. Skybox textury viz. cvičení.

Autor: Adam Řezníček

Download

Stáhnout Adamova Letadla by Adam 2013