@witko Král Witko


Kontext

V jisté době jsem byl dost otravný. Na svůj web jsem byl hrdý, ale abych prorazil, musel jsem ho plnit přece kvalitním materiálem. Kde sehnat nějakou dobrou povídku? No samosebou jsem začal otravovat své kamarády. Jeden z nich byl i Vítek (ne, ve skutečnosti se nejmenuje Witko).

by vml únor 2014

Heroický příběh krále Witko

Melior se rozhlédla, ale i přes své zbystřené smysly nic nepostřehla. A přitom se jí před chvílí zdálo, že něco slyší? To byl jen klam, řekla si. Avšak, teď to slyší zase, takový tichý šelest.Ačkoliv byla v lese, tento zvuk sem nepatřil.

Začínala se strachovat. Opravdu mohl temný pán odhalit její cestu? Ne, to je nemožné, řekla si, ale v hloubi sebe sama si myslela něco jiného. Vždyť Baron Bjorn je zase na jedné ze svých výprav za účelem získání nových území! Jako by trpících lidí v jeho říši nebylo dost, musí trpět ještě tisíce dalších. Při představě dalšího násilí proti bezbranným vesničanům začala Melior vřít krev v žilách. Jak se mohl z chlapce z chudé rodiny stát takový tyran, to nikdy nemohla pochopit.

Náhle se z lesa ozval bojový ryk a Melior v mžiku zahlédla snad dvě desítky ozbrojenců v čele s postavou v krvavě rudém rouše.To snad ne, pomslela si a obratně vytáhle svůj milovaný luk. Téměř v zápětí se první dva vojácisložili k zemi se strašlivou grimasou ve tváří a šípem mezi očima. Třetí šíp byl určen zahalenému muži, avšak oběvil se záblesk zeleného světla a šíp se neškodně zabodl do země. Takže jejich čaroděj, řekla si v duchu Melior. Vzápětí již byli vojáci příliš blízko, než aby mohla svůj luk bezpečně použít a tak se rozhodla tasit. Její dvouruční meč vzbudil u nepřátel hrůzu, ale ona na to byla zvyklá. Vždyť kolik žen na světě dokáže tak obratně a přitom přesně zacházet s třicetikilovým mečem?Teď se musí spolehnout jen sama na sebe. Na svůj meč a svoje kouzla.

Ozval se zvuk ne nepodobný hromu a na Melior se vyřítila ohnivá koule. Jen tak tak si na svou stranu stihla přivolat kouzlo, jinak by ji koule spálila na prach. Proti ohnivé kouli vyrazila vodní vlna a úplně ji pohltila. Nepřátelský kouzelník si odfrkl a zpod kápi mu zasvítily rudé oči. A v té chvíli Melior pochopila, že není úniku. Byla obklíčena vojáky, ale největší strach v ní budil on. Kde se tu vzal? Měl být přece na výpravě s Baron Bjornem? Jedním si však byla jistá: byl to Girbel, Baronův nejvyšší rádce, ten ji svými silami absolutně převyšoval! Ach ne, povzdechla si Melior ve chvíli, kdy Girbel azačal odříkávat zaklínadlo a vzápětí sjel z nebe do Melior jako šíp zářivý blesk. A pak už byla jen tma?

by witko 10.10.2007